VIPP-AUTI: video-feedback autisme jonge kind (5 dagen)

Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme.

Volgens een geprotocolleerde handleiding film bespreek je de ouder-kind interactie tijdens dagelijkse en spelsituaties bij het kind thuis. Samen met ouders ontdek je waarom het kind zich op een bepaalde manier gedraagt en laat je zien welke reactie van de ouder het gedrag van het kind positief beïnvloedt. Zo kun je enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme verbeteren en krijgen ouders vertrouwen in hun eigen opvoedingsvaardigheden.

De interventie is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door het UMC Utrecht in samenwerking met de Universiteit Leiden. VIPP-AUTI is gebaseerd op de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978) en de sociaal leren theorie (Bandura, 1962, 1977).

Interview met oud-deelnemer Maaike
Lees het interview met Maaike Rouken over haar ervaringen met VIPP-AUTI.

Cursusdata
Klik op het tabblad events voor de beschikbare cursusdata.

Doelgroep
Iedereen die werkt met jonge kinderen met (vermoeden van) autisme.

Leerdoel

 • je hebt kennis over de theoretische achtergrond en klinische relevantie van VIPP-AUTI;
 • je kent overeenkomsten en verschillen tussen VIPP-AUTI en VIPP-Sensitief Disciplineren;
 • je kan een ‘profielschets’ van de ouder/verzorger maken;
 • je kan een script van video-feedback schrijven, passend bij de filmfragmenten en de interventie-opbouw met de verschillende onderdelen;
 • je kan individuele autisme kenmerken bij het kind waarnemen;
 • je kan gedrag van de ouder/verzorger analyseren;
 • je kan een ‘persoonlijk advies’ schrijven na het vijfde huisbezoek
 • je kan passend spelmateriaal gebruiken en informatieve filmopnames maken van ouder-kind interacties;
 • je kan het effect van de interventie evalueren aan de hand van een logboek van elk huisbezoek en eindevaluatie met de ouder/verzorger.

Opzet
Het onderwijs bestaat uit drie delen:

 1. Je volgt eerst, individueel, een e-learningmodule, deze module is opgedeeld in twee delen ter voorbereiding op de 2-daagse training met theoretische informatie over de geprotocolleerde werkwijze (ongeveer 10 uur);
 2. Je neemt deel aan een 2-daagse training op locatie van 9.00-17.00 uur voor praktische oefeningen ter voorbereiding op het oefentraject;
 3. Ten slotte, voer je het oefentraject uit met een gezin uit eigen praktijk. Daarnaast kom je gedurende het oefentraject maandelijks één dag van 9.00-17.00 uur (verdeeld over 3 maanden) bijeen. Tijdens deze 3 trainingsdagen worden de opgenomen filmbeelden besproken en geef je feedback aan elkaar.

Oefentraject in eigen praktijk/netwerk
Voordat je start met het oefentraject heb je de e-learningmodule en beide trainingsdagen voltooid. Je zorgt zelf voor een tijdige organisatie van de thuisbegeleiding met VIPP-AUTI bij een gezin.
Het oefentraject bestaat uit 6 huisbezoeken met een gemiddeld interval van 2 weken. Een huisbezoek duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. De voorbereiding van de videofeedback duurt gemiddeld 1 tot 2 uur (of langer tijdens het oefenen).
Daarnaast kom je maandelijks één dag bijeen voor een training aan de hand van jouw opgenomen filmbeelden. Tijdens deze training geef je tevens feedback aan elkaar.

Toetsing van de training
Toetsing vindt plaats tijdens de bijeenkomsten van het oefentraject. De docent superviseert en beoordeelt jouw werkwijze aan de hand van de leerdoelen. Tijdens de laatste bijeenkomst beoordeelt de docent de kwaliteit van het uitgevoerde oefentraject. Bij voldoende kwaliteit ontvang je het VIPP-AUTI-certificaat ter uitvoering van de interventie.
Bij onvoldoende kwaliteit, kan je het oefentraject, eenmalig, herhalen bij een tweede gezin, in nader overleg over de vorm van het begeleiding (individuele begeleiding van de scripts of volledige deelname in groepsverband tijdens een volgende cursus).

Zelf aan te schaffen
Video-opname- en -afspeelapparatuur
Speelgoed

Praktisch
• Deze training kan ook als incompany training worden aangeboden (meer informatie: Academie@karakter.com)
• Omdat Karakter geen bedrijfsrestaurant heeft, kunnen we de lunch helaas niet verzorgen
• Op onze (bij)scholing zijn de algemene voorwaarden en klachtenregeling opleidingen van Karakter van toepassing

Toelichting voor de deelnemers
Let op: Spel- en filmmateriaal dienen voorafgaand aan het oefentraject en in eigen beheer (of door je organisatie) aangeschaft te zijn.
Tijdens het werken met het oefengezin ben je zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening en privacy binnen de wet- en regelgeving (bijv. WGBO en AVG). Aan beide ouders dien je schriftelijk toestemming te vragen om het filmmateriaal te mogen gebruiken tijdens de training.
Tevens zorg je voor veilig vervoer (bijv. een beveiligde usb-stick) en bewaren van het filmmateriaal. Denk onder andere aan de meldplicht datalekken bij verlies of diefstal van bijv. een laptop.
Bij tabblad 'Materiaal' is een voorbeeldbrief om de toestemming van ouders vast te leggen en een overzicht met speelgoed toegevoegd.

De training bestaat uit een e-learningmodule en uit 5 trainingsdagen op locatie, waarbij 100% aanwezigheid een vereiste is.

Accreditatie
SKJ: 54 punten.

Contact
Neem bij eventuele vragen of aanvullende informatie contact met ons op via academie@karakter.com.

€1990,00

Onderdelen

 1. artikel

  Introductie trainers VIPP-AUTI

 2. artikel

  VIPP-AUTI E-learningmodule I

  Voor een goede werking van de e-learningmodule vragen we je om in te loggen buiten je online werkomgeving (dus niet ingelogd in bijv. Citrix).

 3. artikel

  VIPP-AUTI E-learningmodule II

  Voor een goede werking van de e-learningmodule vragen we je om in te loggen buiten je online werkomgeving (dus niet ingelogd in bijv. Citrix)

 4. event

  VIPP-AUTI

  Let op: deze training bevat 5 lesdagen op locatie ------- Vergeet niet om je in te schrijven op dit event -------