Vroegsignalering Autisme (gratis e-learning)

Karakter heeft een e-learning module ontwikkeld gericht op het vroeg signaleren van ontwikkelingsproblemen zoals autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze e-learning sluit aan bij de JGZ-richtlijn ASS (2015) en richt zich op de leeftijdsgroep 0-4 jaar.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen voor bij ongeveer 1% van de bevolking. ASS wordt op dit moment nog relatief laat herkend. Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat een vroege herkenning tot betere ontwikkelingskansen kan leiden doordat gerichte hulp eerder kan worden gestart.

Deze e-learning is gemaakt door Claudine Dietz en Iris Servatius-Oosterling en is tot stand gekomen in samenwerking met het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind (AJK), Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, inBrain en met financiƫle ondersteuning van de Vriendenloterij. De module is mede tot stand gekomen en getoetst door het werkveld. Prof.dr. I.A.van Berckelaer-Onnes heeft tevens hieraan meegewerkt.

De module duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten

Accreditatie
Er is ook een geaccrediteerde e-learning beschikbaar. Deze e-learning is alleen geaccrediteerd voor huisartsen, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en POH'ers.
Voor medewerkers van Karakter is deze e-learning in MijnLeeromgeving terug te vinden bij 'Leren'.

Voorkennis:
Om deze module te kunnen volgen, wordt kennis verondersteld van de Landelijke richtlijn JGZ (zie https://www.ncj.nl/ ) en het Van Wiechenonderzoek.

Bij het tabblad materiaal is toegevoegd:

 • een COSOS-scoreformulier met achtergrondinformatie over de gestelde vragen
 • overzicht alarmsignalen Van Wiechenonderzoek

Doel:
Herkennen en screenen van afwijkende gedragskenmerken die kunnen duiden op autisme spectrum problematiek bij jonge kinderen (0-4 jaar).
Na het doorlopen van de e-learning kan de deelnemer:

 • Risico's signaleren aan de hand van alarmsignalen
 • Screenen met behulp van de CoSoS (CoSoS = Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen, voorheen ESAT genaamd = Early Screening of Autistic Traits)
 • Ouders adviseren voor doorverwijzing van het kind

Inhoud:
De e-learning module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Achtergrondinformatie ASS
 • Belang van vroegherkenning
 • Stroomdiagram uit de richtlijn
 • Signaleren (a.d.h.v. de alarmsignalen)
 • Screenen (a.d.h.v. de CoSoS)
 • Diagnose en begeleiding
  Er wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en observatieopdrachten.

Resultaat:
Aan het eind van deze training kunt u signalen van ASS herkennen en concreet maken door observatie van het kind en gesprek met ouders aan de hand van de CoSos.

Onderdelen

 1. video

  Trailer e-learningmodule Vroegsignalering ASS

  Ontdek hoe jij door het volgen van deze e-learningmodule kan bijdragen aan betere zorg voor jonge kinderen met een vermoeden van autisme.

 2. artikel

  E-learning Vroegsignalering ASS

 3. artikel

  Autisme bij kinderen; (Vroeg)Herkenning en screening (hoofdstuk 6)

  Naslagwerk

 4. artikel

  Wil je verder leren?